Executive Committee members
(Click on their photos to know more about them)

  Bijoy Krishna Dutta   Premachandran Ram Mohan
V. Anjaneyulu
Hyderabad
Bijoy Krishna Dutta
N.E. Circle

Delhi
V.K.Premachandran
Kerala
A.Rama Mohan
Bangalore
  Raman Waghale ravi prakash Nema
Bangalore Raman Vaghela
Ahmedabad

Ravi Prakash Gupta
Jaipur
Shrivardhan Nema
Bhopal
Rajiv Sirhindi
Chandigarh
sabysachi     Arun Srivastava sabysachi
Vipan Berri
Chandigarh

Amaravathi
M. Ashok
Chennai
Arun Srivastava
Lucknow
Sabyasachi Swain
Bhubaneshwar
Sripad Madkaikar
Md. Rafi Ahmad
Patna
Prabir Sorkhel
Bengal
Sripad Madkaikar
Mumbai
   
         
LADY REPRESENTATIVES

Raktima Soren
Bengal

Shonal D Satelkar
Mumbai