Executive Committee members
(Click on their photos to know more about them)

  Bijoy Krishna Dutta   Premachandran Raman Waghale
V. Anjaneyulu
Hyderabad
Bijoy Krishna Dutta
N.E. Circle

Delhi
V.K.Premachandran
Kerala
Raman Vaghela
Ahmedabad
ravi prakash Nema Ram Mohan sabysachi
Ravi Prakash Gupta
Jaipur
Shrivardhan Nema
Bhopal

Rajiv Sirhindi
Chandigarh
Vipan Berri
Chandigarh
T. Venkatapathi
Amaravathi
sabysachi   Ram Mohan   Sripad Madkaikar
Sabyasachi Swain
Bhubaneshwar
Md. Rafi Ahmad
Patna

A.Rama Mohan
Bangalore
M. Ashok
Chennai
Sripad Madkaikar
Mumbai
Arun Srivastava Arun Srivastava    
Arun Srivastava
Lucknow
Prabir Sorkhel
Bengal