Deputy General Secretaries
(Click on their photos to know more about them)

Flowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphics

choudhary sushil krishnanada
Hyderabad D.K. Roy Choudhary
N.E. CIRCLE
Sushil Ahuja
Delhi
C. P. Krishnananda
Kerala
nagesh jakhar nilesh radia Madan
Nagesh V. N.
Bangalore
Ramavtar Singh Jakhar
Jaipur
Nilesh Radia
Ahmedabad
Madan Kishore Jain
Bhopal
sanjay kishore Balaji Ajay
Sanjay Kumar Sharma
Chandigarh
G. Kishore Kumar
Amaravathi
R. Balaji
Chennai
Ajay Saxena
Lucknow
Bishoyi kamlakar shubhajyoti sunil
Arun Kumar Bishoyi
Bhubaneswar
Kamlakar Singh
Patna
Shubhajyoti Chattopadhyay
Bengal
Sunil Shinde
Mumbai