Deputy General Secretaries
(Click on their photos to know more about them)

Flowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphics

nilesh radia kiran   Madan
Nilesh Radia
Ahmedabad
Kiran
Bangalore
Sabuj Mistry
Bengal
Madan Kishore Jain
Bhopal
  sanjay Senthi sushil
Arun Kumar Bishoyi
Bhubaneswar
Sanjay Kumar Sharma
Chandigarh
T. Senthi Kumar
Chennai
Sushil Ahuja
Delhi
Sukkaiah jakhar krishnanada
B. Sukkaiah
Hyderabad
Ramavtar Singh Jakhar
Jaipur
C. P. Krishnananda
Kerala
V. K. Awasthi
Lucknow
sunil choudhary umakant singh  
Sunil Shinde
Mumbai
D.K. Roy Choudhary
N.E. CIRCLE
Umakant Singh
Patna
G. Kishore Kumar
Amaravathi