Deputy General Secretaries
(Click on their photos to know more about them)

Flowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphicsFlowers graphics

nilesh radia kiran kalyan  
Nilesh Radia
Ahmedabad
Kiran
Bangalore
Kalyan Kumar Dey
Bengal

Bhopal
Bibekananda Das   Senthi
Bibekananda Das
Bhubaneswar
Sanjay Sharma
Chandigarh
T. Senthi Kumar
Chennai
Sushil Ahuja
Delhi
Sukkaiah   krishnanada
B. Sukkaiah
Hyderabad
Ramavtar Singh Jakhar
Jaipur
C. P. Krishnananda
Kerala
V. K. Awasthi
Lucknow
sunil shine choudhary umakant singh  
Sunil Shinde
Mumbai
D.K. Roy Choudhary
N.E. CIRCLE
Umakant Singh
Patna